Σας ενημερώνουμε ότι την περίοδο των εορτών του Πάσχα (10-4-17 έως 23-04-17), θα υπάρξουν τροποποιήσεις δρομολογίων.

Οι ημέρες εκτέλεσης δρομολογίων στους ακόλουθους προορισμούς είναι:
1. Καλό Χωριό – Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή Χαρασσό –Δευτέρα– Παρασκευή
2. Γαλύφα – Αϊτάνια  Τρίτη – Πέμπτη
3. Φόδελε-Ηρ  9:15 & Ηρ Φόδελε 14:30 Τρίτη – Πέμπτη
4. Καμαριώτης –Μονή  Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
5. Λέντας  Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή -Σάββατο
6. Αντισκάρι  Τρίτη - Πέμπτη
7. Σκούρβουλα - Μαγαρικάρι  Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή
8. Ζαρό  Τρίτη - Πέμπτη
9. Ρουκάνι  Δευτέρα – Παρασκευή (Προφ.Ηλία Καθημερινές)
10. Κεραμούτσι –Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη (Καμάρι  - Πέμπτη)
11. Σγουροκεφάλι 6:50-14:30-20:30 καθημερινές
12. Δεν θα εκτελείται το 11:00 Ασίτες
13. Δεν θα εκτελείται το 8:15 Αρκαλοχώρι Ηράκλειο
Στις 14 Απριλίου (Μεγάλη Παρασκευή) και στις 16 Απριλίου(Πάσχα) θα υπάρχει διαφοροποιημένη δρομολόγηση (βλ. σχετικά έντυπα).
Στις 17 Απριλίου (Δευτέρα του Πάσχα) θα εκτελούνται δρομολόγια Κυριακής.


Επισυναπτόμενα αρχεία: