ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Β.Ε.


Επισυναπτόμενα αρχεία: