ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 18/05, την Παρασκευή 19/05 καθώς και την Δευτέρα 22/05 δεν θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω δρομολόγια:
ΠΕΜΠΤΗ 18/05
1) 06:45 Ηράκλειο-Προφήτη Ηλία
2) 14:30Ηράκλειο-Δαφνές-Αυγενική-15:00Δαφνές-Ηράκλειο(Θα υπάρχει 15:00 Αυγενική-Βενεράτο-Ηράκλειο)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/05 & ΔΕΥΤΕΡΑ 22/05
1) 12:00 Ηράκλειο-Κρουσώνα (Θα υπάρχει 08:30 από Ηράκλειο/09:00 από Κρουσώνα)
2) 06:40 Ηράκλειο-Προφήτη Ηλία/12:00 Ηράκλειο-Προφήτη Ηλία
3) 14:30 Ηράκλειο-Δαφνές-Αυγενική-15:00Δαφνές-Ηράκλειο(Θα υπάρχει 15:00 Αυγενική-Βενεράτο-Ηράκλειο)
4) 06:25 Ηράκλειο-Σταυράκια-Ασίτες/07:00 Ασίτες-Ηράκλειο(Θα υπάρχει 07:00 Ηράκλειο-Σταυράκια/07:30Σταυράκια-Ηράκλειο)
5) 06:00-14:30 Ηράκλειο-Καμαριώτη
6) 06:10 Ηράκλειο-Μονή/07:20 Μονή-Ηράκλειο
7) 11:30Ηράκλειο-Πρινιά (Θα υπάρχει 14:30Ηράκλειο-Πρινιά)


Επισυναπτόμενα αρχεία: