Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου Α.Ε. , δημιουργεί ένα πρότυπο σταθμό. 

Αναζητεί για τα επισιτιστικά τμήματα Α μάγειρες, Β μάγειρες, λάντζα ,ταμίες και Baristas.

Αποστολή βιογραφικών : y.tsapinos@yahoo.com