Κλιμάκιο της δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας επισκέφθηκε σήμερα τις εγκαταστάσεις μας και διαπίστωσε το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας . Ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες και τα μέτρα καθαριότητας και απολύμανσης που λαμβάνουμε.Μας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και μας έδωσαν περαιτέρω οδηγίες για την ακόμα καλύτερη θωράκιση της εταιρείας μας σε θέματα απολύμανσης και εφαρμογής κανόνων υγιεινής.