Σας ενημερώνουμε ότι από την ΔΕΎΤΕΡΑ 11 Νοεμβρίου 2019 τα δρομολόγια διαμορφώνονται σύμφωνα με το χειμερινό πρόγραμμα.


Επισυναπτόμενα αρχεία: