ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε. 


Επισυναπτόμενα αρχεία: